A galaxyjatekaruhaz.hu weboldal (is) Cookie-t használ a felhasználói élmény fokozására - bármi is legyen az ;) Ha maradsz, automatikusan elfogadod tőlünk a sütiket!

Kategóriák

új termékek, új játékok

Akciós játékok, leértékelt játékok

Tötlse ki a Galaxy Játékáruház kérdőívét

Fontos információk a kiszállításról

Elérhetőségeink

Rendelési, fizetési információk

FIGYELEM: OLVASSA EL A VISSZAVÁSÁRLÁS ÉS GARANCIA ÚJ SZABÁLYAIT, MELYEK 2014. 06. 13-TÓL ÉRVÉNYESEK

az el nem olvasás, nem mentesíti Önt a szabályok elfogadása és betartása alól!

így cégünk kijelenti, hogy felhívta vásárló figyelmét a 14 napos elállás lehetőségére, és a feltételek elfogadásával (pipa) Ön nem tarthat kiterjesztett 1 éves elállási igényt cégünk felé.

Felhasználási feltételek és szabályok - Jogi nyilatkozat

Jelen Jogi Nyilatkozat a Veg-Ye Korlátolt Felelősségű Társaság (1152 Budapest, Szentmihályi út 167. Cégjegyzékszám: 01-09-731212) által üzemeltetett, www.galaxyjatekaruhaz.hu Internet címen elérhető weboldalon (a továbbiakban Weboldal) publikált tartalomszolgáltatás igénybe vételének felhasználói feltételeit tartalmazza.

0. Szerződés eladó és vásárló között akkor jön létre, mikor a megrendelt terméket/termékeket átvette a mindenkori futárszolgálat kézbesítőjétől!

0.0 felhívjuk figyelmét, hogy a vásárlás FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL jár oly módon, hogy vevő a csomag ÁT NEM VÉTELE esetén is köteles megtéríteni a ki- és visszaszállítás költségét, melynek díja:

- 1900 Ft!

 1. A szolgáltatás során felhasználónak minősül a Weboldal látogatója (a továbbiakban Felhasználó), illetőleg mindenki, aki annak bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Weboldal szolgáltatása bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Jogi Nyilatkozat feltételeit.
 2. A szolgáltató bármikor jogosult a feltételek egyoldalú módosítására azzal a kitétellel, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a szolgáltatás igénybe vételével a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását. A Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint az oldalon megtalálható más dokumentum, a Jogi Nyilatkozat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra nézve.
 3. A Weboldal mint szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a www.galaxyjatekaruhaz.hu weboldal bármely tartalmi elemét, ideértve a képeket, leírásokat, reklámfilmeket, árakat tartalmazó oldalakat is, bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.
 4. A Felhasználó valós adatainak (név, e-mail cím) megadásával feliratkozhat Hírlevél fogadására. A feliratkozás a Felhasználó valós adatait tartalmazó űrlap hiánytalan kitöltésével indul. Ezt követően a Felhasználó az e-mail címére a Szolgáltató által elküldött visszaigazolásban lévő link útján vagy egyéb, a Weboldal által meghatározott módon aktiválhatja regisztrációját. A Hírlevélre történő feliratkozással Felhasználó egyidejűleg beleegyezik, hogy Szolgáltató a Hírlevélben reklám ajánlatokat küldjön számára.
 5. A Weboldal szolgáltatása szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok Weboldal működtetőjét illetik meg, és a szolgáltatás rendeltetésszerű igénybe vételével járó olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható Weboldal előzetes írásbeli engedélye nélkül.
 6. A Weboldal által nyújtott szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Weboldal jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Jogi Nyilatkozat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Jogi Nyilatkozat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen veszi igénybe a szolgáltatást, Weboldal jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.
 7. A Weboldal üzemeltetője a szolgáltatás során használt szoftver pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A weboldal üzemeltetője nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
 8. A Weboldal szolgáltatásának igénybe vétele során a Felhasználó tevékenysége által, illetve a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért és jogsérelemért, valamint egyéb következményért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.
 9. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság Weblappal szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, Weboldal által megkövetelt intézkedést megtenni ezeknek való megfelelés érdekében. Felhasználó köteles Weblapnak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami Weblapot a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
 10. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért Weboldal ezekben a saját felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, Weboldal birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.
 11. A Felhasználó felelőssége a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztráció megszűnését követően is fennáll.
 12. A Veg-Ye Kft. mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Veg-Ye Kft. és ezzel összefüggésben a galaxyjatekaruhaz.hu weboldal adatkezelési nyilvántartási száma:

NAIH-63005/2013.

A Veg-Ye Kft. mindenkor elkötelezett Felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Galaxy Játékáruház a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

FIGYELEM! A WEBOLDALON TALÁLHATÓ TERMÉKFOTÓK CSAK ILLUSZTRÁCIÓ CÉLJÁT SZOLGÁLJÁK. A TERMÉK SZÍNE, CSOMAGOLÁSA, MEGVÁLTOZHAT A GYÁRTÓ ELŐZETES FIGYELMEZTETÉSE NÉLKÜL, ÍGY ÁRUHÁZUNK A MEGJELENÍTETT KÉPEKTŐL VALÓ ELTÉRÉSEKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL. AZ ILYEN JELLEGŰ ELTÉRÉSEK SEMMILYEN MINŐSÉGBELI VÁLTOZÁST NEM JELENTENEK.

TERMÉSZETESEN TÖREKSZÜNK A MEGJELENÍTETT KÉPEK FRISSÍTÉSÉRE, DE ELTÉRÉSEK ELŐFORDULHATNAK.

A feltételek elfogadásával (pipa) Ön elfogadja fent leírtakat.

Köszönettel:

A Galaxy Játékáruházak csapata